Sáng tạo là gì?

Ai cũng biết sáng tạo là tạo ra một cái gì đó chưa từng tồn tại, thường là liên quan đến nghệ thuật, phim ảnh, tranh vẽ và ảnh hưởng lớn nhất là công nghệ, công nghệ thay đổi thế giới.

Tại sao người Mỹ lại sáng tạo ra nhiều thứ đến như […]