Cho tôi quên đi quên đi , quên đi
Quên đi những gian dối
Để về nơi đâu bình yên, có bình yên
Nơi đâu bình yên bước chân tôi dừng lại
Về nơi đâu bình yên ?
….
image