Mưa chiều nay từng giọt rơi lất phất
Nỗi buồn giờ …co rúm vào tim ta
Hạt long lanh dường như muốn vỡ òa
Ðành thôi nhé ! ngậm vành môi mím chặt…

Cuối chân trời cánh chim chiều đã khuất
Mọng nỗi buồn …giọt sương vỡ lao xao
Lũ thùy dương lặng im tiếng rì rào
Như nghe ngóng … tiếng sầu rơi rất vội …

mua-buon